Firma

REDOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres siedziby firmy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 71 
forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 937 245 68 47
REGON: 240 110 174
KRS nr 0000 236 068 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 7 028 000,00 zł.
konto:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 23 1050 1070 1000 0023 1021 2226 
BRE Bank S.A. Oddział Bielsko-Biała            nr 94 1140 1049 0000 2158 0900 1001

 


Historia Firmy REDOR Sp. z o.o. sięga 1967, kiedy to powołano Bielski Zakład Urządzeń Technicznych. Kolejny etap to Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przekładni, a następnie OBR Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej. Do jego zadań podstawowych należało prowadzenie kompleksowych prac nad napędami zębatymi ogólnego stosowania.

Od 1 października 2005 roku ze struktur OBR wyłoniono firmę produkcyjną REDOR Sp. z o.o., która mieści się w zajmowanej dotąd siedzibie w Bielsku-Białej przy ulicy Piekarskiej 80 i jest kontynuatorem realizowanej w minionym 40-leciu produkcji. Atutem naszej firmy funkcjonującej dzisiaj jako spółka z o.o. jest technologia produkcji oparta na długoletnim doświadczeniu.

REDOR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej pod szyldem Jednostki Badawczo-Rozwojowej przez ponad dwadzieścia lat prowadził prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe związane z urządzeniami do ochrony środowiska naturalnego. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia w tym zakresie to:

 

  • srebrny medal otrzymany w 1994 r. na 43 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "BRUSSELS-EUREKA ’94" za mieszadło, zwłaszcza do urządzeń wywołujących ruch cieczy;
     
  • złoty medal otrzymany w 1994 r. na Międzynarodowych Targach Ekologicznych "POLEKO" w Poznaniu za typoszereg mieszadeł zanurzalnych;
     
  • srebrny medal w 1996 r. na 45 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "BRUSSELS-EUREKA ’96" za mieszadło głębinowe;
     
  • w 1999 r. tytuł LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 1999 przyznany przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za rozwiązanie "Wolnoobrotowe mieszadła dla wydzielonych komór fermentacyjnych do wytwarzania biogazu w oczyszczalniach ścieków".

Ostatnie lata w pracach REDOR Sp. z o.o. to dynamiczny rozwój produktów znajdujących zastosowanie w ochronie środowiska. Nasze wieloletnie i unikalne doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji mieszadeł zanurzalnych oraz najnowsze osiągnięcia nauki z dziedziny mechaniki płynów i techniki uszczelnień wykorzystujemy przy produkcji urządzeń dla oczyszczalni ścieków.

 


Copyright © 2010 All rights reserved      created by wizja.net